Độ Nhám Bề Mặt

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Độ Nhám Bề Mặt

Surface Roughness JIS B 0601(1994) Down load here

nguồn misumi