THƯ VIỆN

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THƯ VIỆN

Tiêu Chuẩn KT Cơ Khí.

Tài liệu được upload giúp các bạn làm việc chính xác hơn va chuyên nghiệp hơn.

Cad ベトナム 3D CADベトナム
設計ベトナム 

frametechvn

THƯ VIỆNTHƯ VIỆN
Kích thước tiêu chuẩn lỗ bậc theo JIS.Kích thước tiêu chuẩn Rãnh then theo JIS
THƯ VIỆNTHƯ VIỆN
Quy đổi độ nhám bề mặt. Dung sai trục cho ổ lăn
THƯ VIỆNTHƯ VIỆN
Kích Thước Vật Liệu JISKích Thước Chìa Vặn
THƯ VIỆN
Kích Thước Lỗ Ren Tiêu Chuẩn