Máy Lắp ráp

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Máy Insert. Thông Tin Kỹ Thuật
Máy Lắp ráp

Độ chính xác: 0.02mm

Tốc độ: 1~1.3s/lần

Chi tiết; mạ HCr

năng suất: 2,5s/pcs.

Thông tin cơ bản thiết bị:

- Với yêu cầu tốc độ thấp: sử đụng xilanh khí nén,

Robocylinder, ( chi phí thấp)

- Với yêu cầu tốc độ cao: Sử dụng bộ chuyển động CAM liên hoàn, Motor Servor (chi phí cao)

Máy Lắp ráp