KỸ NĂNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • THIẾT KẾ

  6/4/2016 11:22:23 AM

  .

  Tiêu chuẩn để trở thành một kỹ sư thiết kế giỏi.

  - giá thành làm máy rẻ.

  - thời gian thiết máy ngắn.

  - phải am hiểu gia công để thiết kế parts phù hợp với xưởng gia công

  -------------------------------&-----------------------------

  .....

  Thiết kế máy Tự Động
  Ảnh Hưởng Momen Quán Tính.
  + Gây Rung lắc máy
  + máy chạy không ổn định
  + Tốn kém chi phí
  + Hao phí năng lượng
  Những yếu tố ảnh hướng tới Momen Quán TÍnh
  + Khối lượng.
  + Kích thước trọng tâm
  + vật liệu
   

   

  ...xem chi tiết

 • SỬ DỤNG CAD & MECHANICAL

  11/8/2015 12:17:02 PM

  Lời khuyên đầu tiên đối với các bạn dùng CAD.

  Biết nhiều không bằng thành thạo ít,

  Các SV muốn biết rất nhiều nhưng thành thạo lại rất yếu.

  Trên trường bạn được học rất nhiều nhưng khi đi làm  sử dụng lại chẳng được bao nhiêu.

  Thay đổi phương châm bạn sẽ nắm bắt nhanh và kết quả công việc sẽ tốt hơn.

  ...xem chi tiết

 • LƯU DỮ TÀI LIỆU

  11/12/2015 7:08:59 AM

  Mất điện đột ngột là trong những sự ngay tổn hại nhất cho dân thiết kế.

   

  ...xem chi tiết

 • VẼ 3D

  2/27/2016 8:50:16 PM

  ...xem chi tiết