Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Frame Tech Group được thành lập bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm làm việc trong các công ty nhật nhiều năm trong công việc Thiết kế máy & Hỗ Trợ Thiết Kế máy.
Bằng với kinh nghiệm được đúc kết trong những năm qua chúng tôi tự hào mang lại những sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật:

FrameTech nghiên cứu và đưa ra những giải pháp công nghiệp phục vụ sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất của các nhà đầu tư trong và goài nước.
Đào tạo Kỹ sư hỗ trợ thiết kế và kỹ năng chuyên nghiệp.

Giới thiệuGiới thiệu


Song song đó Frame Tech còn đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực thiết kế máy chất lượng cao. (trang bị kỹ năng và kỹ thuật của một kỹ sư thiết kế có kinh nghiệm 1.5 năm cho các học viên.)
Vời Tôn Chỉ lấy "Cải Tiến liên tục & không ngừng để đem lại sự hài lòng cho khách"

Giới thiệu

0

0