Chính Sách Chất Lượng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Chúng tôi là đội ngũ kỹ sư thiết kế trẻ giàu kinh nghiệm. Nay chúng tôi muốn dùng kiến thức này để thực hiện hóa ước mơ Xây dựng nguồn nhân lực dồi dào cho Việt Nam.

- Chúng Tôi cam kết chất lượng đầu ra cho các học viên với năng lực tương đương với 1.5 năm kinh nghiệm của 1 nhân viên đi làm.

+ Kỹ năng thao tác phần mềm

+ Kỹ năng xử lý công việc.

+ kỹ năng tra cứu catalog.

+ kỹ năng thiết kế máy căn bản.

Đối với những học viên hoàn thành khoá học và làm bài test đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ tìm việc làm cho các bạn với mức lương hấp dẫn.